Hoạt động

Kế hoạch số 379/KH-ĐHLHN Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024
Kế hoạch số 379/KH-ĐHLHN Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024
 
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2023
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2023
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho viên chức, người lao động năm 2023
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ bổ sung cho viên chức, người lao động năm 2023
 
Thông báo V/v gia hạn thẻ BHYT cho viên chức, người lao động và lưu học sinh năm 2024
Thông báo V/v gia hạn thẻ BHYT cho viên chức, người lao động và lưu học sinh năm 2024
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2023
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2023
 
Thông báo V/v tạm thời không đi ô tô đến để, gửi tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian từ 9/11/2023 đến 10/11/2023
Thông báo V/v tạm thời không đi ô tô đến để, gửi tại Trường Đại học Luật Hà Nội trong thời gian từ 9/11/2023 đến 10/11/2023
 
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động nữ năm 2023
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động nữ năm 2023
 
Thông báo V/v Tuyên truyền người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile để quản lý thuế TNCN
Thông báo V/v Tuyên truyền người nộp thuế cài đặt ứng dụng eTax Mobile để quản lý thuế TNCN
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động nữ năm 2023
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động nữ năm 2023
 
Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
Kế hoạch Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023
 
Quyết định 504/QĐ-ĐHLHN Thành lập Hội đồng hủy bỏ phôi văn bằng in sai, hỏng
Quyết định 504/QĐ-ĐHLHN Thành lập Hội đồng hủy bỏ phôi văn bằng in sai, hỏng
 
Kế hoạch Tổ chức chúc tết, tặng quà Nguyên lãnh đạo Trường và toàn thể cán bộ hưu trí Trường Đại học Luật HN nhân dịp xuân Quý Mão 2023
Kế hoạch Tổ chức chúc tết, tặng quà Nguyên lãnh đạo Trường và toàn thể cán bộ hưu trí Trường Đại học Luật HN nhân dịp xuân Quý Mão 2023
 
Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Kế hoạch Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Kế hoạch Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
 
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2022
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2022
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
 
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho viên chức, người lao động năm 2023
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho viên chức, người lao động năm 2023
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022 bổ sung
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022 bổ sung
 
Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2022 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022
Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2022 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022
 
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022-2023
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022-2023