Thông tin

Kế hoạch Tổ chức chúc tết, tặng quà Nguyên lãnh đạo Trường và toàn thể cán bộ hưu trí Trường Đại học Luật HN nhân dịp xuân Quý Mão 2023
Kế hoạch Tổ chức chúc tết, tặng quà Nguyên lãnh đạo Trường và toàn thể cán bộ hưu trí Trường Đại học Luật HN nhân dịp xuân Quý Mão 2023
 
Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Kế hoạch Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 và Kế hoạch Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023
 
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2022
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2022
 
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
Thông báo Về tình hình dịch sốt xuất huyết và phun thuốc diệt muỗi
 
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho viên chức, người lao động năm 2023
Thông báo V/v thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu cho viên chức, người lao động năm 2023
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022 bổ sung
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022 bổ sung
 
Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2022 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022
Thông báo V/v Khóa sổ kế toán cuối năm 2022 và lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022
 
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022
Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2022
 
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022-2023
Kế hoạch V/v Tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cho sinh viên khóa 47 năm học 2022-2023
 
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ đại học chính quy
Kế hoạch Tổ chức sinh hoạt giữa cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023 với sinh viên hệ đại học chính quy
 
Thông báo V/v tổ chức trông giữ và gửi phương tiện giao thông trong khuôn viên Nhà trường
Thông báo V/v tổ chức trông giữ và gửi phương tiện giao thông trong khuôn viên Nhà trường
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức Ngày hội vui Tết Trung thu năm 2022
Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức Ngày hội vui Tết Trung thu năm 2022
 
Phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Phân hiệu Trường Đại học Luật tại Đắk Lắk thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý
Thông báo V/v tặng giáo trình cũ thanh lý
 
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2021
Thông báo V/v xem kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2021
 
Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021
Công văn số 66/HĐGSNN của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước v/v điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ ứng viên năm 2021
 
Trường Đại học Luật Hà Nội tặng quà cho viên chức, người lao động: Chung tay phòng chống dịch Covid-19
Trường Đại học Luật Hà Nội tặng quà cho viên chức, người lao động: Chung tay phòng chống dịch Covid-19
 
Giảng viên trẻ Đại học Luật góp 300 suất quà gửi sinh viên khó khăn
Đoàn Thanh niên Đại học Luật Hà Nội vừa tổng kết chương trình “Giảng viên trẻ đồng hành cùng sinh viên vượt qua đại dịch”. Chương trình do nhóm giảng viên trẻ phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức.
 
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Hoàng Thế Liên: “Kỹ sư” góp công xây “con đường vô hình” quan trọng
Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Hoàng Thế Liên: “Kỹ sư” góp công xây “con đường vô hình” quan trọng
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI